Svi registrirani članovi KUD-a Kraluš imaju pravo na 1 besplatnu e-mail adresu sa oblikom ime.prezime@kud-kralus.hr. E-Mail je registriran po pravilima “Google za neprofitne organizacije” i spremljen na Google Mail serverima. Ako nemate svoj račun, a registriran ste član KUD-a Kraluš, zatražite ga na info@kud-kralus.hr .
Za pristup e-mailu, slijedite ovaj link: https://mail.google.com/